Změna termínů projektů

29.10.2012 20:53

Vzhledem k úspěšnému jednání s majitelem bývalého lázeňského parku (včetně pramenů Gisela a Rudolf) proběhne v průběhu letošního podzimu a jara roku 2013 k poměrně rozsáhlým parkovým úprávám okolí obou minerálek. Zároveň, kvůli nedostatku financí, nebylo bohužel dosud přistoupeno k úpravě jímek pramenů.

Z těchto důvodů se práce na projektu úprava Rudolfova a Giselina pramene částečně přesouvají i na příští rok 2013.

To také znamená, že případné práce na rekonstrukci jímacího objektu Vincentova pramene budou probíhat až v roce 2014.