Obec Prameny/Sangerberg

Obec Prameny/Sangerberg se nachází téměř uprostřed chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, v oblasti slavných lázní a minerálních pramenů. Za dnešním obrazem nenápadné a ospalé obce se skrývá bohatá a fascinující historie. Do konce 16. století byly v okolí Pramenů/Sangerbergu bohatá ložiska cínové i stříbrné rudy. Roku 1380 proto získala obec Žlutická městská práva, byla zde i farnost a prostorný kamenný kostel. Po vytěžení všech dosažitelných ložisek však místní nalezli novou aktivitu, ve které se dostali až na vrchol. Jednalo se o obchodování, zprvu s plátnem, solí dobytkem i lnem, později však především s chmelem. Ze začínajícíh obchodníků se postupně zformovaly ohromné firmy, které se nakonec dostaly mezi největší a nejúspěšnější ve svém oboru. 

 

Dle vzoru blízkých lázní Mariánských založili roku 1870 nejbohatší obchodníci v Pramenech/Sangerbergu lázně. Byl postaven dům lázeňský i léčebný, zbudovány byly i rozlehlé parky. Vše razantně ukončil konec druhé světové války, příchod českých osadníků a následný odsun všech původních německých obyvatel. Následné založení vojenského prostoru, jeho zrušení i snaha o dobývání uranu v 50. letech 20. století znamenala nejen zkázu většiny obce, ale především naprosté zpřetrhání všech vazeb a společenských aktivit, stejně tak vztahu k historii i místu samotnému. Tak byl postupně v roce 1958 zbořen kostel, zlikvidován hřbitov a v roce 1967 neogotická kaple připomínající padlé v 1. světové válce. Rozklad obce však tímto neustal, v roce 1983 vyhořela lázeňská budova a následně byla demolována, v 90. letech kvůli nezdařilým investičním akcím se obec dostala do dluhů, kterých se dodnes není schopna zbavit.