Renovace sochy sv. Jana Nepomuckého

19.05.2012 10:36

 

Historie sochy

Kamenná socha oblíbeného světce Jana Nepomuckého byla zhotovena na podnět místní zámožné rodiny Kohlů v roce 1855. Jak dokládají fragmenty bohaté pestrobarevné polychromie, byla zřejmě již v této době celá socha včetně monumentálního podstavce pojata barevně. Významné rekonstrukce se dočkala, jak dokládá vysekaný nápis, v roce 1886. Do roku 1945 byla socha neustále udržována, často byla obnovována celková polychromie. Po odsunu německých obyvatel a vzniku vojenského prostoru Prameny nastaly pro sochu, i pro ostatní památky, těžké časy. Mnoho božích muk sloužilo jako vhodné střelecké cíle, což se sochy naštěstí zřejmě netýkalo. I přesto došlo k uražení a destrukci obou rukou držících kříž, při demolici okolních objektů byl i na několika místech poškozen samotný podstavec. V 80. letech došlo k autonehodě, kdy nákladní automobil vrazil do sochy takovou silou, že se celá převrátila a skončila na jeho korbě. Následně však skupina nadšenců zoorganizovala částečnou opravu sochy, byla přemístěna na bezpečnější místo ca 15m vzdálené. Byla také obnovena nově uražená hlava. Hlava se však následně několikrát stala cílem útoků vandalů, a tak její obnova probíhala ještě několikrát.

 

Popis sochy

Samotná socha světce je usazena na monumentální podstavec zdobený neorománskou architekturou - oblouky, sloupy a vlysy. Podstavec také nese několika řádkový text, spolu s věnovacím nápisem a záznamem o renovaci. Socha je značně statická bez pohybu, avšak celé dílo je velmi kvalitně a detailně řemeslně zpracováno. I po celkové renovaci byla socha na památku ponechána bez rukou, hlava je novodobý betonový výdusek, který zcela nerespektuje původní výraz.


Stav před opravou

V roce 2011 byla socha silně porostlá mechy a lišejníky, na mnoha místech byla také vandaly posprejována. Chyběla také hlava, písmo bylo bez zvýraznění, celé okolí bylo zarostlé a plné různých odpadků.


Postup opravy

Nejprve došlo ve spolupráci s panem Rončíkem k doplnění uražené hlavy novým betonovým výduskem. Následně do konce roku 2011 probíhalo zvýraznění nápisů a částečné čištění. Před betonový sokl sochy byl umístěn dřevěný truhlík na květiny s nápisem zaznamenávajícím tuto renovaci. Na jaře roku 2012 došlo postupně k očištění celé sochy od lišejníků a mechů, proběhla také celková úprava okolí. Po očištění následovalo doplnění nejpoškozenějších míst umělým kamenem spolu s barevnými retušemi.

 

 

Fotogalerie: Renovace sochy sv. Jana Nepomuckého