Práce na obnově lázeňského parku

31.01.2013 16:24

V září a listopadu roku 2012 jsme ve spolupráci s majitelem pozemku firmou Fine Dream s.r.o. provedli část prací na úpravě okolí vývěrů Rudolfova a Giselina pramene - bývalého lázeňského parku. V lednu roku 2013 byla dojednána spolupráce se zahradním architektem ing. Šindelářem, který nám zdarma vypracuje projekt revitalizace parku. Postup prací je zdokumentován ve fotogalerii: